Algemene voorwaarden Ziggo

Voor bestellingen van een Ziggo abonnement bij MeerMetZiggo.nl zijn de algemene voorwaarden van Ziggo onverkort van toepassing op de overeenkomst. Op een Ziggo abonnement zijn de algemene-, actie- en bestelvoorwaarden van Ziggo onverkort van toepassing. Deze staan op https://www.ziggo.nl/voorwaarden/.

Voor het afsluiten van een Ziggo abonnement via Meervoordeel.nl dien je minimaal 18 jaar oud te zijn. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de klant van het door Ziggo daartoe opgestelde document, tenzij een andere wijze van totstandkoming wordt aangegeven.

Al onze aanbiedingen zijn geldig tot de datum zoals aangegeven bij het product en zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten op de website zijn voorbehouden.

Prijzen en betalingen

De gecommuniceerde prijzen voor producten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en andere belastingen of heffingen, en exclusief mogelijke aansluitingskosten en bestelkosten, tenzij anders vermeld.

Meervoordeel.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te allen tijde te wijzigen.